Profilaktyczne programy zdrowotne – zmiany

ZARZĄDZENIE NR 139/2022/DSOZ PREZESA NFZ z dnia 31.10.2022 r. zm. zarz. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju programy zdrowotne – w zakresach: profilaktyczne programy zdrowotne.

Szanowni Państwo,

dnia 1 listopada została wydana zmiana zarządzenia w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju programy zdrowotne – w zakresach: profilaktyczne programy zdrowotne – Zarządzenie nr 139/2022/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia.

Zmiany dotyczą uwzględnienia w warunkach finansowania programu profilaktyki chorób odtytoniowych (w tym POCHP), stanowiącego załącznik nr 6 do zmienianego zarządzenia:

– zmiana opisu w I.   Część A 1. Opis problemu zdrowotnego zgodnie z aktualnymi danymi epidemiologicznymi zawartymi w OSR do ww. rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 10 czerwca 2022 r.,

– w ankiecie o stanie zdrowia świadczeniobiorcy w Programie profilaktyki chorób odtytoniowych (w tym POCHP): usunięto zgodę świadczeniobiorcy, która była tożsama ze zgodą określoną w części B, uwzględniono fakt używania papierosów w podziale na tradycyjne i nowatorskie oraz rozszerzono katalog chorób przewlekłych w wywiadzie,

– w karcie badania lekarskiego zamieniono termin waga na masa ciała oraz uwzględniono pomiar ciśnienia tętniczego, – w skali BECKA do oceny depresji wskazano, że ocena powinna dotyczyć dłuższego okresu (zamieniono dobę na miesiąc), – usunięcie w ankiecie stanu zdrowia zdublowanego pola z numerem telefonu (zamiast pól tel. komórkowy i tel. kontaktowy – pozostawiono 1 pole, tj. nr telefonu) – zmiana wynikająca z konsultacji, – wprowadzono termin oznaczenie sporządzającego zamiast podpis lekarza/sporządzającego, co wskazuje na fakt, że nie musi to być podpis tradycyjny, tj. na wydruku (może być również podpis elektroniczny, bez konieczności wydruku) – zmiana wynikająca z konsultacji.

Program Badań Prenatalnych

Został wprowadzona możliwość realizacji świadczeń badanie USG płodu zgodne ze standardami FMF przez lekarzy posiadających Certyfikat FMF oraz  Certyfikat Umiejętności Polskiego Towarzystwa Ginekologów i Położników w zakresie wykonywania Badań Ultrasonograficznych w okresie od dnia 3 września 2022 r. do dnia 31 grudnia 2023 r.

Od 01 stycznia 2024 r. realizacja badań USG płodu zgodne ze standardami FMF wykonywana jest przez uprawnionego lekarza posiadającego Certyfikat Towarzystwa Ginekologów i Położników w zakresie wykonywania Badań Prenatalnych oraz  i Certyfikat FMF.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 października 2022 r.

Zarzadzenie 139_2022_DSOZ