W ślad za informacją podaną przez Ministerstwo Zdrowia informujemy, że podmioty prowadzące działalność leczniczą, chcąc zabezpieczyć dostęp do świadczenia komercyjnego szczepienia dla pacjentów lub własnego personelu w kierunku profilaktyki grypy w sezonie 2022/2023, powinny  dokonać zakupu szczepionki na własny użytek w hurtowni farmaceutycznej lub aptece ogólnodostępnej na zasadach ogólnych. 

Ministerstwo Zdrowia informuje, że w sezonie grypowym 2022/2023 szczepionki nie będą wydawane przez Rządową Agencję Rezerw Strategicznych (RARS) na rzecz realizacji szczepień przeciw grypie dla personelu medycznego, a za dostęp do szczepionek przeciw grypie w sprzedaży hurtowej i detalicznej odpowiadają wyłącznie producenci, którzy planują i realizują zapotrzebowanie i dostawy na dany sezon.
Szczepienia powinny być zalecane i wykonywane przez cały sezon jesienno-zimowy. Nie ma podstaw medycznych i wskazań do ograniczania wykonywania szczepień wyłącznie do dwóch miesięcy w roku (wrzesień-październik).
Odnotowanie wpisu o wykonanej kwalifikacji i szczepieniu w Karcie Szczepień pozostaje dostępne z poziomu gabinet.gov.
Marta Koziarska-Ryfka