Informujemy, że możliwość wystawiania zleceń wyłącznie  za pośrednictwem systemów teleinformatycznych lub systemów łączności została przedłużona do dnia 31 sierpnia 2022 r.

Przedmiotowa zmiana została zawarta w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 27 maja 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu zagrożenia epidemicznego.

Poniżej akt prawny.

1) RM-06110-75-22 (obieg) rozp. RM 2022 zm. zakazy epidemia (1)