PSY OŚPiP – dodatkowe informacje dot. realizacji świadczeń

Szanowni Państwo,
W związku z błędami weryfikacji NFZ dotyczącymi świadczeń udzielanych na rzecz świadczeniobiorców i ich rodzin / osób z najbliższego otoczenia w ramach realizacji umów w zakresie Ośrodka Środowiskowej Opieki Psychologicznej i Psychoterapeutycznej I stopnia referencyjnego oraz w konsekwencji przesłanego przez Ministerstwo Zdrowia stanowiska Centrali NFZ dotyczącego realizacji świadczeń w ośrodku rekomendujemy sprawozdawanie wszystkich świadczeń na PESEL dziecka, będącego pacjentem ośrodka oraz nie więcej niż raz dziennie w przypadku świadczeń realizowanych w środowisku na rzecz jednego świadczeniobiorcy rozumianego jako pacjent i osoby z jego otoczenia. W dokumentacji medycznej dziecka (pacjenta ośrodka) każdorazowo należy odnotować rodzaj wsparcia udzielanego w ramach świadczenia oraz w przypadku gdy w realizacji świadczenia brały udział osoby z otoczenia pacjenta odnotować również dane osób będących odbiorcami świadczenia np. rodziców w przypadku realizacji sesji wsparcia psychospołecznego lub wizyty terapeutycznej z ich udziałem.
 
Numery PESEL osób dorosłych (opiekunów / rodziców / rodzeństwa czy innych osób ze środowiska) mogą się pojawić w rozliczeniu jedynie w przypadku sprawozdawania sesji psychoterapii rodzinnej, to jest w sytuacji, w której osoba dorosła jest współodbiorcą świadczenia i z uwagi na wymogi realizacji świadczenia wymagane jest sprawozdanie więcej niż jednego odbiorcy świadczenia (uczestnika sesji rodzinnej).
Jednocześnie produkty rozliczeniowe występujące w pakiecie świadczeń z oznaczeniem “wizyta / porada (…) kolejna, udzielona w tym samym miejscu” powinny zostać wykazane do rozliczenia jedynie w sytuacji, w której realizacji świadczeń na rzecz innego pacjenta i odrębnego systemu rodzinnego odbywa się w tym samym miejscu, a nie w sytuacji, gdy poradnictwem objęta jest więcej niż jedna osoba z otoczenia pacjenta ośrodka.  Jednemu świadczeniobiorcy (wraz z rodziną) przysługuje w danym dniu jedno świadczenie realizowane przez terapeutę środowiskowego.
W załączeniu przekazujemy do Państwa wiadomości wytyczne Ministerstwa Zdrowia w zakresie realizacji świadczeń terapeuty środowiskowego w ramach ośrodków I stopnia referencyjnego.