PSY – ZARZĄDZENIE NR 1/2024/DSOZ PREZESA NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA zmieniające zarządzenie dotyczące określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień

Szanowni Państwo,

dnia 5 stycznia 2024 r. została wydana zmiana zarządzenia w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień nr 1/2024/DSOZ.

Wprowadzenie zarządzenia wynika z konieczności sformalizowania informacji przekazanych komunikatem NFZ z dnia 4 stycznia 2024 r. informującym iż  nie wejdą w życie zmiany wprowadzone Zarządzeniem Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z 14 grudnia 2023 r. (nr 181/2023/DSOZ), zmieniającym zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień, w obszarze zmian dotyczących świadczeń udzielanych na rzecz osób z autyzmem dziecięcym lub innymi całościowymi zaburzeniami rozwoju.

Zatem wycofane zostały usługi w zakresie porad, wizyt terapeutycznych oraz zajęć grupowych definiujących czas wymagany na przygotowanie dokumentacji medycznej (wydanie opinii, zaświadczeń).

Jednocześnie informujemy, że aktualne pakiety szczegółowych usług w umowach ulegną zmianie, przywracając  stan obowiązujący w 2023 r. wyłącznie w zakresie świadczeń udzielanych na rzecz osób z autyzmem dziecięcym lub innymi całościowymi zaburzeniami rozwoju. Zmiany zostaną wprowadzone aneksami technicznymi do umowy niezwłocznie po uzyskaniu stosownych narzędzi przez Oddział NFZ.

Ważne! Pozostałe zmiany wprowadzone zarządzeniem nr 181/2023/DSOZ stosuje się do rozliczenia świadczeń od 1 stycznia 2024 r., w tym sprawozdawczość badania laboratoryjne wykonane w ramach porady lekarskiej diagnostycznej.