Rozporządzenie Ministra Zdrowia zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie

 

Szanowni Państwo,

dnia 05.09.2023r. została przekazana do ogłoszenia zmiana zapisów rozporządzenia w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie.

Zmiana dotyczy poprawy wykrytej nieprawidłowości we wskazanym limicie finansowania w zakresie lp. 76 w załączniku do rozporządzenia:

600 zł 10% stożek rogówki; anizometropia powyżej 4 dptr; afakia raz na rok
150 zł 30%

Błąd dotyczył określonej błędnie wysokość udziału pacjenta na poziomie 10% – winno być 30 %.

Zmiana wchodzi w życie od 1 stycznia 2023 r.