Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 12 lipca 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie środków odurzających, substancji psychotropowych, prekursorów kategorii 1 i preparatów zawierających te środki lub substancje

Szanowni Państwo,
W uzupełnieniu do przekazanej informacji dotyczącej obowiązku weryfikacji ilości i rodzaju przepisanych produktów leczniczych z wpisem do dokumentacji pacjenta w związku ze zmianą rozporządzenia w sprawie środków odurzających, substancji psychotropowych, prekursorów kategorii 1 i preparatów zawierających te środki lub substancje w załączeniu przekazujemy opublikowany przez Ministerstwo Zdrowia komunikat precyzujący obowiązujące regulacje w zakresie wystawiania recept na środki psychoaktywne.
W komunikacie znajdą Państwo szereg przydatnych informacji oraz odpowiedzi na niektóre z pojawiających się zapytań, w tym omówienie sposobu w jaki pacjent może upoważnić lekarza bądź placówkę medyczną do wglądu w swoją dokumentację medyczną i/lub recepty za pośrednictwem Internetowego Konta Pacjenta (IKP).
Podkreślone zostało również, że zgodnie z wprowadzonymi przepisami obowiązek weryfikacji historii recept nie dotyczy lekarza POZ, którego pacjent wybrał, składając deklarację, z uwagi na sprawowanie stałej opieki nad pacjentem. Stąd w przypadkach, w których recepta na środki psychoaktywne w ramach POZ ma zostać wystawiona przez innego lekarza, niż lekarz do którego zadeklarowany jest pacjent, rekomendujemy, aby personel stosował weryfikację przyjmowanych leków zgodnie z przepisami rozporządzenia tj. poprzez zebranie wywiadu lub sprawdzenie systemów elektronicznych i odnotował sposób zrealizowanej weryfikacji w dokumentacji wizyty.