Rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie

 

Szanowni Państwo,

dnia 7 marca zostało wydane rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie.

Przedmiotowa zmiana dotyczy  poz. 128 dotyczącej wózka inwalidzkiego dziecięcego.

Uzupełniono kolumnę 4 dotyczącą limitu finansowania wyrobu medycznego (wózka inwalidzkiego dziecięcego) ze środków publicznych przez dodanie  kwoty limitu „600 zł”.

W załączeniu przekazuje akt prawny.

Rozporządzenie wchodzi w życie z data obowiązywania od 1 stycznia 2023 r.

dokument610487 (1)