Zmiany zarządzenia w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju SOK

Szanowni Państwo,

dnia 2 marca 2023 r. została wydana zmiana zarządzenia w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju świadczenia zdrowotne kontraktowane odrębnie nr 48/2023/DSOZ.

Przedmiotowa zmiana dotyczy zakresów związanych z antybiotykoterapią, a mianowicie:

1) w załączniku nr 1 – Domowa antybiotykoterapia dożylna – wykreślono produkty rozliczeniowe dedykowane poszczególnym antybiotykom (60 pozycji), które zostały zastąpione jednym produktem rozliczeniowym „antybiotyk podawany dożylnie” (z wykazu antybiotyków określonych w załączniku nr 18);

2) dodano załącznik nr 18 do zarządzenia, zawierający wykaz antybiotyków odpowiadających nazwom produktów wymienionych dotychczas w zakresie „Domowa antybiotykoterapia dożylna”;

3) modyfikacji uległ:

  1. a) załącznik nr 1 określającyKatalog zakresów świadczeń w rodzaju świadczenia zdrowotne kontraktowane odrębnie –utworzono nowy zakres skojarzony do zakresu „badania genetyczne” pod nazwą „badania genetyczne – świadczenia diagnostyki genetycznej udzielane osobom do ukończenia 18 roku życia”, w którym są realizowane badania genetyczne dla dzieci,
  2. b) załącznik nr 1b określającyKatalog zakresów w rodzaju świadczenia zdrowotne kontraktowane odrębnie – Kompleksowa opieka nad rodzinami z wysokim,dziedzicznie uwarunkowanym ryzykiem zachorowania na nowotwory – utworzono zakresy skojarzone do wszystkich 3-ch obowiązujących zakresów dodając do nazw dotychczasowych zakresów określenie: „świadczenia diagnostyki genetycznej udzielane osobom do ukończenia 18 roku życia”;

4)  wprowadzono możliwość rozliczania badań tomografii komputerowej oraz rezonansu

magnetycznego w całkowitym znieczuleniu dożylnym. W związku z powyższym, w załączniku nr 1b,

utworzono nowe produkty rozliczeniowe, tj.:

  1. a) „Znieczulenie całkowite dożylne – do tomografii komputerowej – SOK”, dedykowane realizacji badań tomografii komputerowej (TK),
  2. b) „Znieczulenie całkowite dożylne – do rezonansu magnetycznego – SOK”, dedykowane realizacji badań rezonansu magnetycznego (RM).

5) Ponadto, w produkcie rozliczeniowym „Konsultacja w zakresie kwalifikacji do wykonania znieczulenia do zabiegu diagnostycznego – SOK„, w części Uwagi określonej modyfikacji uległa treść uwag.

 

Zmiany wchodzą w życie z dniem:

  1. w zakresie pkt 1 i 2 – od 1 marca 2023 r.
  2. w zakresie pkt 3 – od 1 lutego 2023 r.
  3. w zakresie pkt 4 i 5 – od 4 stycznia 2023 r.

W załączeniu przekazujemy przedmiotowy akt prawny.

Zarzadzenie 48_2023_DSOZ