Sieć kardiologiczna – zgłoszenia do pilotażu do 31.12.2024 r.

Szanowni Państwo,
Informujemy, że w związku z opublikowaniem rozporządzenia zmieniającego  rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie programu pilotażowego dotyczącego opieki nad świadczeniobiorcą w ramach sieci kardiologicznej (Dz. U. 2023 poz. 1721) realizowanego na terenie województwa dolnośląskiego, łódzkiego, małopolskiego, mazowieckiego, pomorskiego, śląskiego i wielkopolskiego podmioty spełniające kryteria dla ośrodków kierujących lub współpracujących, w tym m.in. świadczeniodawcy realizujący umowy z NFZ w rodzaju POZ, AOS (w zakresie poradni kardiologicznej) i SZP (oddział kardiologiczny) mogą przystąpić do programu przez cały okres trwania etapu realizacji pilotażu to jest do 31 grudnia 2024 r. poprzez zawarcie umowy trójstronnej z OW NFZ i regionalny ośrodkiem koordynującym.
W załączeniu przesyłamy akty prawne dotyczące programu pilotażowego sieci kardiologicznej oraz poniżej najważniejsze informacje związane z uruchomieniem programu.
Szczegółowych informacji dla zainteresowanych podmiotów udziela Krajowy Ośrodek
Koordynujący pod nr tel. 22 34 34 700 lub pod adresem e-mail: pilotazsk@ikard.pl.
Dodatkowe informacje wraz z listą Regionalnych Ośrodków Koordynujących, funkcjonujących
na terenie każdego z województw objętych pilotażem sieci kardiologicznej, dostępne są na
stronie https://siec.ikard.pl .