STM : zmiana zarządzenia w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie stomatologiczne nr 105/2023/DSOZ

Szanowni Państwo,

dnia 06.07.2023 r. została wydana zmiana zarządzenia w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie stomatologiczne nr 105/2023/DSOZ.

Zarządzenie wprowadza zmiany w zakresie:

  1. zniesienia odrębnych kwoty zobowiązania w przypadku finansowania świadczeń rozliczanych pakietami;
  2. zmiany definicji etatu przeliczeniowego w zakresie wielkości etatu przeliczeniowego – zrezygnowano z podawania   kalkulacyjnej  wielkość  etatu  przeliczeniowego
    (było 15 000 pkt)

Przepisy zarządzenia stosuje się do rozliczania świadczeń opieki zdrowotnej udzielanych od dnia 1 lipca 2023 r

Zarządzenie Nr 105_2023_DSOZ