Od dnia 17 sierpnia 2022 r. rozszerzeniu ulega grupa osób uprawnionych do szczepienia przeciw COVID-19 drugą dawką przypominającą o osoby wykonujące zawód medyczny oraz studentów kierunków medycznych.
Szczepienie drugą dawką przypominającą dotyczy osób, które:
– kwalifikują się do grupy osób uprawnionych z uwagi na wiek, grupę zawodową lub stan zdrowia
– zrealizowały dotychczas pełen schemat szczepienia
– od ostatniego szczepienia (pierwszą dawką przypominającą) minęło co najmniej 120 dni (4 miesiące).
W przypadkach, w których e-skierowanie na szczepienie nie jest widoczne w systemie lekarz w punkcie szczepień może wystawić e-skierowanie na szczepienie drugą dawką przypominającą samodzielnie po weryfikacji stanu zdrowia, stanu zaszczepienie i uprawnień pacjenta do uzyskania szczepienia.