Szczepienia przeciw grypie – zmiana zarządzenia

Szanowni Państwo,

dnia 22 grudnia 2022 r. została wydana zmiana zarządzenia w sprawie zasad sprawozdawania oraz warunków rozliczania świadczeń opieki zdrowotnej związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 nr 170/2022/DSOZ.

W związku zakończeniem 31 grudnia 2022 r. finansowania szczepień ochronnych przeciwko grypie w sezonie 2022/2023 u osób szczepionych w zakresie zalecanej profilaktyki, z wyłączeniem możliwości rozliczenia szczepień wykonanych w ramach programów polityki zdrowotnej, został zaktualizowany załącznik nr 1 i 2 do przedmiotowego zarządzenia.

Ważne!

Szczepienia ochronne przeciwko grypie, które zostały wykonane do dnia 31 grudnia 2022 r.

Należy rozliczyć włącznie z  przekazaniem dokumentów rozliczeniowych w terminie do 10 stycznia 2023 r

 

Aktualizacja!!!

Dnia 30 grudnia 2022 r. została wydana zmiana zarządzenia w sprawie zasad sprawozdawania oraz warunków rozliczania świadczeń opieki zdrowotnej związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 , która została uchylona zmiana zarządzenia nr 170/2022/DSOZ

W związku z tym zostają utrzymane do dnia 31 marca 2023 r. środki finansowe dla zakresu szczepień ochronnych przeciw grypie wykonanych w okresie od dnia 1 września 2022 r. do dnia 31 marca 2023 r. u osób szczepionych w zakresie zalecanej profilaktyki, z wyłączeniem możliwości rozliczenia szczepień wykonanych w ramach programów polityki zdrowotnej.