ZARZĄDZENIE DSM PREZESA NFZ  zmieniające zarządzenie w sprawie o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie świadczenia w szpitalnym oddziale ratunkowym oraz w zakresie świadczenia w izbie przyjęć

 

Szanowni Państwo,

dnia 22.08.2023 r. została wydana zmiana zarządzenia w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie świadczenia w szpitalnym oddziale ratunkowym oraz w zakresie świadczenia w izbie przyjęć.

Zmiana wprowadza wzrost wartości stawek ryczałtów dobowych określonych dla SOR i IP.

W związku z tym zmianie uległy wartości wag punktowych poszczególnych kategorii stanu zdrowia pacjenta w SOR i IP.

Nowa wycena obowiązuje od dnia 1 sierpnia 2023 r.

ZARZDZ_1