ZARZĄDZENIE NR 126/2023/DSOZ PREZESA NFZ z dnia 31 sierpnia 2023 r. zmieniające zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne oraz leczenie szpitalne – świadczenia wysokospecjalistyczne

 

Szanowni Państwo

z dniem 1.09.2023 r. wchodzą w życie zapisy zarządzenia nr 123/2023/DSOZ w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne oraz leczenie szpitalne – świadczenia wysokospecjalistyczne.

Przedmiotową zmianą zostały wprowadzone nowe grupy:

1. F45R – Leczenie chirurgiczne nowotworu złośliwego jelita grubego z zastosowaniem systemu robotowego;

2 .M22R – Leczenie chirurgiczne nowotworu złośliwego macicy z zastosowaniem systemu robotowego;

oraz nowe produkty rozliczeniowe:

  1. 5.52.01.0001575 – Operacja stożka rogówki metodą cross-linking;
  2. 5.52.01.0001576 – Kontrolna porada specjalistyczna po operacji stożka rogówki metodą cross-linking.

W związku w prowadzeniem nowych świadczeń dokonano niezbędnych zmian, polegających na wyodrębnieniu zakresów skojarzonych dla świadczeń.

Jako załącznik do wiadomości przekazujemy zarządzenie nr 126/2023/DSOZ zmieniające zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne oraz leczenie szpitalne – świadczenia wysokospecjalistyczne. 

ZARZDZ_3