Zmiany w profilaktycznych programach zdrowotnych

Szanowni Państwo,

dnia 15 czerwca 2023 r. została wydana zmiana zarządzenia w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju programy zdrowotne – w zakresach: profilaktyczne programy zdrowotne.

Zmiany zostały wprowadzone w zakresie POChP oraz programu badań przesiewowych raka jelita grubego, które polegają na:

  1. ustaleniem taryfy dla programu profilaktyki chorób odtytoniowych

Etap podstawowy:

– PORADNICTWO ANTYNIKOTYNOWE = 2,94 (było 2, 10)

– PORADNICTWO ANTYNIKOTYNOWE Z WYKONANIEM BADANIA SPIROMETRYCZNEGO= 6,41 (było 4,20)

Etap specjalistyczny :

– PORADA WSTĘPNA NA ETAPIE SPECJALISTYCZNYM = 9,70 (było 5,25)

– PORADA KONTROLNA NA ETAPIE SPECJALISTYCZNYM  (po 3, 6, 12 m-cach) = 6,47 (było 4,20)

– PORADA KONTROLNA W CYKLU LECZENIA FARMAKOLOGICZNEGO= 6,47 (było 2,10)

– PORADA KONTROLNA W CYKLU PSYCHOTERAPII GRUPOWEJ LUB INDYWIDUALNEJ = 6,47(było 2,10)

– SESJA PSYCHOTERAPII GRUPOWEJ (UDZIAŁ 1 OSOBY)= 3,23 (było 0,84)

– SESJA PSYCHOTERAPII INDYWIDUALNEJ =12,93 (było 4,20)

  1. doprecyzowania warunków finansowania programu badań przesiewowych raka jelita grubego oraz korekty ankiety dla pacjentów objętych programem badań przesiewowych raka jelita grubego (m.in. dodano pytanie o przesłanki kwalifikujące do znieczulenia ogólnego – pkt 6).

Zarządzenie wychodzi w życie z dniem 15.07.2023 r.

ZARZDZ_1