Zmiany w profilaktycznych programach zdrowotnych z dnia 21 lipca 2023 r.

 

ZARZĄDZENIE NR 110/2023/DSOZ PREZESA NFZ z dnia 21 lipca 2023 r.

ZARZĄDZENIE zmieniające zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju programy zdrowotne – w zakresach: profilaktyczne programy zdrowotne.

Szanowni Państwo,

dnia 21 lipca 2023 r.  została wydana zmiana zarządzenia  w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju programy zdrowotne – w zakresach: profilaktyczne programy zdrowotne – zarządzenie nr 110/2023/DSOZ.

W zakresie badań przesiewowych raka jelita grubego, w ramach kwalifikacji pacjenta do znieczulania, dodano w opisie zobowiązanie do wystawienia skierowania oraz wykonania pacjentowi niezbędnych badań diagnostycznych.

Dodatkowo umożliwiono od 1 lipca stosowanie wycen określonych zarządzeniem Nr 89/2023/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 16 czerwca 2023 r. tj.:

Ustaleniem taryfy dla programu profilaktyki chorób odtytoniowych

Etap podstawowy:

– PORADNICTWO ANTYNIKOTYNOWE = 2,94

– PORADNICTWO ANTYNIKOTYNOWE Z WYKONANIEM BADANIA SPIROMETRYCZNEGO= 6,41

Etap specjalistyczny :

– PORADA WSTĘPNA NA ETAPIE SPECJALISTYCZNYM = 9,70

– PORADA KONTROLNA NA ETAPIE SPECJALISTYCZNYM  (po 3, 6, 12 m-cach) = 6,47

– PORADA KONTROLNA W CYKLU LECZENIA FARMAKOLOGICZNEGO= 6,47

– PORADA KONTROLNA W CYKLU PSYCHOTERAPII GRUPOWEJ LUB INDYWIDUALNEJ = 6,47

– SESJA PSYCHOTERAPII GRUPOWEJ (UDZIAŁ 1 OSOBY)= 3,23

– SESJA PSYCHOTERAPII INDYWIDUALNEJ =12,93

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 22.07.2023 r.

Zarządzenie Nr 110_2023_DSOZ