Szanowni Państwo,

dnia 02 września 2022 r. zostało wydane zarządzenie nr 111/2022/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 2 września 2022 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju programy zdrowotne – w zakresach: profilaktyczne programy zdrowotne.

Zarządzenie wprowadza warunki realizacji świadczeń nowego Programu badań przesiewowych raka jelita grubego jako świadczenia gwarantowanego.

Dodatkowo istotne zmiany dotyczą:

  1. Programu badań prenatalnych:

a) zmiana w zakresie certyfikatów potwierdzających kwalifikacje lekarzy wykonujących badania USG płodu:

Badanie USG  płodu zgodne ze standardami FMF (Fetal Medicine Foundation)  przyjętymi przez Polskie Towarzystwo   Ginekologów   i  Położników, wykonane przez lekarza posiadającego kwalifikacje  potwierdzone Certyfikatem  Umiejętności Polskiego Towarzystwa Ginekologów i  Położników w zakresie  wykonywania  Badań Prenatalnych.  Finansowane  jest  pierwsze  badanie  USG  wykonane  pomiędzy 11 a 13 (+6  dni)  tygodniem  ciąży, kiedy  wymiar  CRL  wynosi  45-84 mm  oraz  badanie  USG  wykonane  pomiędzy 18 a 23 tygodniem ciąży

b)korekta wzoru zgody pacjenta.

  1. Programu   profilaktyki   raka   szyjki   macicy:

a)aktualizacja danych epidemiologicznych,

b)korekta wzoru zgody pacjenta.

  1. Programu  profilaktyki  raka  piersi

a)aktualizacja danych epidemiologicznych,

b)korekta wzoru zgody pacjenta.

  1. Profilaktyki chorób odtytoniowych,  w tym przewlekłej obturacyjnej choroby płuc  (POChP)

a)korekty  w ankiecie o stanie  zdrowia świadczeniobiorcy poprzez usuniecie pola ‘poczta’,

b)korekta wzoru zgody pacjenta.

Poniżej wzór zgody pacjenta.

Wzór zgody