Zmiany w warunkach realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej – POZ

 

Szanowni Państwo,

dnia 16.05.2023 r. została wydana zmiana zarządzenia w sprawie warunków zawarcia i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna w zakresie wprowadzenia od 1 czerwca 2023 r., jako szczepienie zalecane – szczepienie przeciw LUDZKIEMU WIRUSOWI BRODAWCZAKA (HPV) dziewcząt i chłopców w 12 i 13 roku życia, do ukończenia przez nich 14 roku życia, w schemacie 2-dawkowym.

Wykonanie zalecanego szczepienia przeciwko Ludzkiemu Wirusowi Brodawczaka (HPV) – 29,74 zł.

Szczepienie obejmuje

1) umówienie świadczeniobiorcy na szczepienie za pośrednictwem serwisu Centralnej e-Rejestracji udostępnionego w systemie, o którym mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia;

2) kwalifikację do szczepienia;

3) wykonanie szczepienia przez osobę uprawnioną zgodnie z przepisami;

4) wpis w elektronicznej Karcie Szczepień potwierdzający kwalifikację do szczepienia;

5) wpis w elektronicznej Karcie Szczepień potwierdzający wykonanie szczepienia.

 

Zmiana zarządzenia wprowadza również wzrost współczynników korygujących stawkę kapitacyjną dla pielęgniarki/higienistki szkolnej w tych szkołach specjalnych typ szkoły III (szkoła specjalna dla dzieci i młodzieży):

  1. a) uczeń z niepełnosprawnością typu A w szkole typu III (typ ucznia IIIA) – współczynnik 6,8 (było 5);
  2. b) uczeń z niepełnosprawnością typu B w szkole typu III (typ ucznia IIIB) – współczynnik 12,6 (było 9,4)
  3. c) uczeń z niepełnosprawnością typu C w szkole typu III (typ ucznia IIIC) – współczynnik 33,4 (było 25)

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 czerwca 2023 r.

W załączeniu akt prawny.

Zarzadzenie 78_2023_DSOZ