Nowe umowy PSY w lubelskim OW NFZ

NZOZ Małgorzata Prystupa rozpoczął realizację nowych umów PSY w województwie lubelskim w zakresie:

Świadczenia Opieki Zdrowotnej – Program Oddziaływań Terapeutycznych Dla Osób z Doświadczeniem Traumy.

Gratulujemy!