Serdeczne gratulacje dla naszego Klienta Pani Małgorzaty Prystupy!

Pani Małgorzata Prystupa, która prowadzi Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ośrodek Profilaktyki, Diagnozy i Terapii Zdrowia Psychicznego, a która powierzyła nam opracowanie ofert konkursowych może cieszyć się w marcu podpisaniem nowych kontraktów z Narodowym Funduszem Zdrowia aż w 6 zakresach w 3 lokalizacjach w województwie lubelskim!

Opieka psychiatryczna i Leczenie Uzależnień:

  • program terapii zaburzeń preferencji seksualnych
  • świadczenia seksuologiczne i patologii współżycia

Program oddziaływań terapeutycznych dla osób z doświadczeniem traumy

  • Oddział Dzienny Psychiatryczny
  • Zespół Leczenia Środowiskowego
  • Poradnia Psychologiczna

Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów !