Obowiązek uzyskania wpisu do Centralnego Rejestru Osób Uprawnionych do Wykonywania Zawodu Medycznego

Szanowni Państwo,
 
w związku z wejściem w życie dnia 26.03.2024 r. przepisów Ustawy z dnia 17 sierpnia 2023 r. o niektórych zawodach medycznych (Dz. U. 2023 poz.1972) informujemy, że w konsekwencji regulacji osoby wykonujące zawody medyczne, o których mowa w w.w. ustawie są zobowiązane do uzyskania wpisu do Centralnego Rejestru Osób Uprawnionych do Wykonywania Zawodu Medycznego. 
 
Rejestr prowadzony jest przez Ministerstwo Zdrowia i dostępny pod adresem internetowym https://rizm.ezdrowie.gov.pl/, gdzie uruchomiono również funkcjonalność elektroniczną pozwalającą na złożenie wniosku o wpis. Do wniosku wymagane jest dołączenie dokumentów potwierdzających kwalifikacje zawodowe. Złożenie wniosku o wpis do rejestru podlega opłacie w wysokości 100,00 zł (zmiany we wpisie do rejestru oraz wykreślenie z rejestru nie podlegają opłatom).
 
Osoby wykonujące zawód medyczny objęty Ustawą, które w dniu wejścia w życie przepisów spełniały warunki uprawniające do uzyskania wpisu do rejestru, mogą wykonywać zawód medyczny bez uzyskania wpisu przez rok, to jest do 25.03.2025 r., jednak wniosek o uzyskanie wpisu muszą złożyć nie później niż w ciągu 6 miesięcy to jest do dnia 25.09.2024 r.
W załączeniu przekazujemy do Państwa wiadomości przedmiotową ustawę.
Powyższe regulacje dotyczą następujących zawodów medycznych:
 • asystentka stomatologiczna,
 • elektroradiolog,
 • higienistka stomatologiczna,
 • instruktor terapii uzależnień,
 • opiekun medyczny,
 • optometrysta,
 • ortoptystka,
 • podiatra,
 • profilaktyk,
 • protetyk słuchu,
 • technik farmaceutyczny,
 • technik masażysta,
 • technik ortopeda,
 • technik sterylizacji medycznej,
 • terapeuta zajęciowy.