OPH – Projekt zarządzenia brak limitów

Szanowni Państwo,

przekazujemy informacje o planowanych zmianach w rodzaju świadczeń: Opieka Paliatywna i Hospicyjna.

Dnia 20.03.2024 r. został wydany projekt zarządzenia Prezesa NFZ, którym wprowadza się nielimitowane finansowanie świadczeń udzielanych w oddziale medycyny paliatywnej, hospicjum stacjonarnym, hospicjum domowym oraz poradni medycyny paliatywnej. Rozliczanie świadczeń wykonanych ponad kwotę umowy nastąpi na wniosek świadczeniodawcy składany po upływie kwartału, w którym nastąpiło to przekroczenie.

Opinie i uwagi do przedmiotowego projektu zarządzenia w terminie do 27 marca 2024 r.,  należy przesłać wyłącznie w wersji elektronicznej na adres poczty elektronicznej: sekcja.DHS@nfz.gov.pl

Zarządzenie planuje się wprowadzić w życie z dniem 1 kwietnia 2024 r.