Ostatni moment na zapis na szkolenie POZ!

POZ bez tajemnic to szkolenie skierowane dla managerów oraz kadry zarządzającej placówkami medycznymi realizującymi umowę z NFZ w rodzaju Podstawowej Opieki Zdrowotnej,  a także do osób, które w tego rodzaju podmiotach odpowiedzialne są w firmie za rozliczenia oraz kontraktowanie z NFZ.
Szkolenie trwa 2 godziny i jest przeprowadzane w systemie online, w formie prezentacji z prelekcją oraz Q&A.
POZ bez tajemnic: rozliczanie świadczeń i możliwości zwiększenia rentowności umowy
Po więcej szczegółów zapraszamy na stronę szkolenia:

https://mbrk.pl/uslugi/szkolenia/poz-bez-tajemnic-rozliczanie-swiadczen-i-mozliwosci-zwiekszenia-rentownosci-umowy/