PSY – OSPIP i ZSPIP- terapeuta środowiskowy kwalifikacje od 01.04.2024 r.

Szanowni Państwo,

pragniemy przypomnieć, iż zgodnie ze zmianą rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 28 marca 2023 r. w sprawie zmiany rozporządzenia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień, w ramach  realizacji umów zawartych w zakresach:

  1. zespół środowiskowej opieki psychologicznej i psychoterapeutycznej dla dzieci i młodzieży – I poziom referencyjny,
  2. ośrodek środowiskowej opieki psychologicznej i psychoterapeutycznej dla dzieci i młodzieży – I poziom referencyjny,

od 1 kwietnia 2024 r. zmianie ulegają kwalifikację osób zajmujących stanowisko terapeuty środowiskowego.

Zgodnie z nowymi regulacjami w ramach Ośrodka oraz Zespołu Środowiskowej Opieki Psychologicznej i Psychoterapeutycznej w realizacji świadczeń  uczestniczy: terapeuta środowiskowy lub osoba posiadająca certyfikat potwierdzający nadanie kwalifikacji rynkowej „Prowadzenie terapii środowiskowej dzieci i młodzieży” włączonej do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji, w rozumieniu art. 2 pkt 25 ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji (Dz. U. z 2020 r. poz. 226), lub osoba w trakcie szkolenia z terapii środowiskowej dzieci i młodzieży, lub osoba posiadająca tytuł magistra psychologii lub magistra pedagogiki specjalnej, po uzyskaniu pozytywnej opinii kierownika podmiotu – równoważnik 1 etatu.

Zatem od 1 kwietnia 2024 r. osoba nie posiadająca w/w certyfikatu lub nie będąca w trakcie szkolenia do uzyskania przedmiotowego certyfikatu winna posiadać tytuł magistra psychologii lub magistra pedagogiki specjalnej, po uzyskaniu pozytywnej opinii kierownika podmiotu.

Osoby, które aktualnie zajmują stanowisko terapeuty środowiskowego na podstawie udokumentowanego co najmniej rocznego doświadczenia w pracy środowiskowej z dziećmi i młodzieżą w placówkach działających w ramach systemu opieki zdrowotnej, oświaty, pomocy społecznej, wspierania rodziny lub pieczy zastępczej, mogą udzielać świadczeń wyłącznie do 31.03.2024 r.