Centrala NFZ  opublikowała wczoraj komunikat z nowymi regułami weryfikacji.
Rozszerzenie walidacji dot. m.in. stosowania współczynników korygujących w sprawozdawczości oraz realizacji świadczeń REH i AOS.
  • REH: Sprawdzenie, czy dla weryfikowanej pozycji rozliczeniowej spełnione są warunki dot. liczby procedur ICD9 osobodnia rehabilitacji dziennej
  • REH: Sprawdzenie liczby cykli fizjoterapii ambulatoryjnej  realizowanych w ramach jednego  skierowania
  • AOS: Sprawdzenie możliwości rozliczenia świadczenia w zakresie ambulatoryjnej opieka ze wskazań nagłych (AON) – czy jest zachowany warunek odstępu dni od rozpoznania urazu

https://www.nfz.gov.pl/aktualnosci/aktualnosci-centrali/sprawdzenia-z-zakresu-centralnych-warunkow-walidacji-i-centralnych-regul-weryfikacji,8249.html