W załączeniu przekazujemy komunikat Ministerstwa Zdrowia dotyczący realizacji szczepień przeciw grypie w podmiotach leczniczych i aptekach ogólnodostępnych.
Od 1 września 2022 r. NFZ sfinansuje koszt świadczenia obejmującego kwalifikację pacjenta do szczepienia oraz podanie szczepionki w kwocie 21,83 zł. Realizacja szczepień przeciw grypie w ramach programów profilaktyki finansowanych przez samorządy wyklucza otrzymanie refundacji z NFZ.
Szczepionki przeciw grypie nie będą dystrybuowane poza systemem sprzedaży hurtowej i detalicznej, a za ich dostępność odpowiadają wyłącznie producenci.
Każdorazowo wydanie szczepionki powinno się odbyć na podstawie recepty, a każde podanie szczepionki winno zostać odnotowane w elektronicznej karcie szczepień w systemie gabinet.gov.pl.
Zgodnie z obowiązującymi zasadami refundacji dla osób w wieku powyżej 75 lat oraz dla kobiet w ciąży szczepionki przeciw grypie dostępne są bezpłatnie, natomiast dla osób o obniżonej odporności i osób w wieku powyżej 60 lat z refundacją 50%.