Rozstrzygnięcia konkursów uzupełniających z STM na Mazowszu

Dzisiaj w #MBRK ważny dzień – ogłoszenie rozstrzygnięć konkursów uzupełniających w rodzaju Leczenie Stomatologiczne na Mazowszu.
Wszystkie przygotowywane przez nas oferty zostały wybrane do realizacji umów z Mazowieckim OW NFZ!

Gratulujemy Naszym Klientom!!!

Rock Your Smile
Klinika stomatologiczna Rodentis
Pełny Uśmiech – Stomatologia i Medycyna Estetyczna
SPZOZ w Izabelinie
SPZOZ w Tarczynie