ZARZĄDZENIE NR 57/2023/DSOZ PREZESA NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA z dnia 30 marca 2023 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna

Szanowni Państwo,

w związku ze zmianą zarządzenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia oraz wydaniem teksu jednolitego aktu prawnego w sprawie zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna  w załączeniu do wiadomości przekazujemy przedmiotowy dokument.

Dodatkowo informujemy o następujących zmianach z rodzaju AOS:

  1. dodano produktu rozliczeniowego w zakresie diagnostyki podstawowej i rozszerzonej    chorób reumatologicznych:

– diagnostyka podstawowa wykonywana w trybie ambulatoryjnym – 759 pkt,

– diagnostyka pogłębiona wykonywana w trybie ambulatoryjnym – 1 223 pkt;

  1. rozszerzono wykaz zakresów dopuszczonych do realizacji procedury  99.2909  Wlew dożylny innej substancji leczniczej o zakres leczenia bólu;
  2. uzupełniono wykaz istotnych procedur ICD-9 w zakresie realizacji pakietów onkologicznych o procedurę: 92.143 scyntygrafia układu kostnego metodą SPECT albo SPECT CT;
  3. przy  produktach  5.05.00.0000106 – znieczulenie całkowite dożylne – kategoria 1 oraz 5.05.00.0000105 – konsultacja w zakresie kwalifikacji do wykonania znieczulenia do zabiegu diagnostycznego, w części „Uwagi” poprawiono  pomyłkę  pisarską – przytoczenie właściwej grupy  zabiegowej,  w ramach  której rozliczana jest procedura 06.113 – przezskórna biopsja gruczołu krokowego (nakłucie przez krocze), tj. Z32.

Przepisy zarządzenia stosuje się do rozliczania świadczeń opieki zdrowotnej udzielanych od dnia 1 stycznia 2023 r.

Jednocześnie traci  moc zarządzenie Nr 61/2022/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia  6 maja 2022 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie  świadczeń opieki zdrowotnej  w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna.

Zarzadzenie 57_2023_DSOZ