Dnia 13 maja 2022 r. zostało wydane zarządzenie nr 66/2022/DEF  w sprawie warunków rozliczania środków pochodzących z dotacji celowej na dofinansowanie aktywowania Internetowego Konta Pacjenta w 2022 roku.

Zarządzenie jest kontynuacją działań związanych z finansowaniem aktywowania Internetowych Kont Pacjentów przez świadczeniodawców posiadających umowy o udzielanie Świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna.

Przedmiot umowy

Dofinansowanie ze środków dotacji celowej aktywowania Internetowego Konta Pacjenta przez świadczeniobiorcę, o którym mowa w art. 20c ust. 2b ustawy o informatyzacji w związku z:

1) pełnieniem przez świadczeniodawcę POZ funkcji punktu potwierdzającego profil zaufany -18,45 zł brutto.

2) prowadzeniem przez świadczeniodawcę POZ kampanii informacyjnej mającej na celu zakładanie profili zaufanych -12,30 zł brutto.

Dofinansowanie udzielane jest do 31 grudnia 2022 r. – miesiące objęte dotacja: listopad i grudzień.

Termin składania wniosków  o zawarcie umowy nie późniejszy niż 31 października 2022