Szanowni Państwo,

Dnia 5 grudnia 2022 r. została wydana zmiana zarządzenia w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie programy lekowe nr 160/2022/DGL Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia.

Zmiana zarządzenia dotyczy wprowadzenia nowego programu lekowego o nazwie: Leczenie pacjentów ze spektrum zapalenia nerwów wzrokowych i rdzenia kręgowego (NMOSD) oraz koniecznością kwalifikacji pacjentów do terapii w ramach ww. programu lekowego przez Zespół Koordynujący.

Dodatkowe zmiany:

 1. uchylenie przepisów określających obowiązek uwzględniania wyników weryfikacji średnich kosztów leków podczas określania wysokości kwoty zobowiązania Funduszu wobec świadczeniodawców;
 2.  zmiany nazw zakresów:

– 03.0000.329.02 na „Leczenie chorych na stwardnienie rozsiane”,

– 03.0000.358.02 na „Leczenie chorych na zaawansowanego raka przełyku i żołądka”,

 – 03.0000.361.02 na „Leczenie chorych na cystynozę nefropatyczną”,

 – 03.0000.385.02 na „Leczenie pacjentów z gruczolakorakiem trzustki”,

– 03.0000.401.02 na „Leczenie pacjentów z zaburzeniami lipidowymi”,

– 03.0000.418.02 na „Leczenie pacjentów z chorobą Cushinga;

 1. usunięciu zakresu 03.0000.346.02 „Leczenie stwardnienia rozsianego po niepowodzeniu terapii lekami pierwszego rzutu lub szybko rozwijającej się ciężkiej postaci stwardnienia rozsianego lub pierwotnie postępującej postaci stwardnienia rozsianego;
 2. dodaniu zakresów:

– 03.0000.438.02 „Leczenie pacjentów ze spektrum zapalenia nerwów wzrokowych i rdzenia kręgowego (NMOSD)”,

– 03.0000.439.02 „Leczenie pacjentów z nowotworami neuroendokrynnymi układu pokarmowego z zastosowaniem radiofarmaceutyków”,

– 03.0000.440.02 „Leczenie wspomagające zaburzeń cyklu mocznikowego”,

– 03.0000.441.02 „Leczenie pacjentów z rakiem urotelialnym”;

 1.  umożliwieniu rozliczania świadczenia o kodzie 5.08.07.0000004 przyjęcie pacjenta w trybie ambulatoryjnym związane z wykonaniem programu w ramach zakresu świadczeń 03.0000.402.02 Leczenie chorych na rdzeniowy zanik mięśni;
 2. dodaniu świadczenia o kodzie 5.08.07.0000030 przyjęcie pacjenta połączone z podaniem Lutetium (177Lu) oxodotreotid;
 3. zmianie ulega załącznik nr 1m do zarządzenia, określający Katalog leków refundowanych stosowanych w programach lekowych;
 4. zmianie ulega załącznik nr  1l do zarządzenia, określający Katalog ryczałtów za diagnostykę w programach lekowych;
 5. zmianie ulega załącznik 2t do zarządzenia, określający Katalog refundowanych substancji czynnych w programach lekowych;
 6. zmianie ulega załącznik nr 3 do zarządzenia, określający Wymagania wobec świadczeniodawców udzielających świadczeń z zakresu programów lekowych;
 7. zmiany załącznika nr 10 do zarządzenia, określającego Zakres działania zespołu koordynacyjnego odpowiedzialnego za kwalifikację do leczenia chorób ultrarzadkich oraz weryfikację jego skuteczności, w związku ze zmianami wprowadzonymi w obwieszczeniu refundacyjnym;
 8. zmiany załączników nr 24, 27, 28, 29 i 30 do zarządzenia, określających zakres działania zespołów koordynacyjnych odpowiedzialnych za kwalifikację do leczenia w ramach programów lekowych B.65., B.128., B.129., B.130. i B.93. poprzez usunięcie części 2 załącznika, tj. wzorów dokumentów w wersji papierowej, w związku z umożliwieniem kwalifikacji w oparciu o wnioski przedłożone za pośrednictwem elektronicznego systemu monitorowania programów lekowych oraz uwagą złożoną przez Mazowiecki Oddział Wojewódzki NFZ;
 9. dodania załącznika nr 32 do zarządzenia, określającego Zakres działania zespołu koordynacyjnego odpowiedzialnego za kwalifikację do leczenia w programie lekowym Leczenie pacjentów ze spektrum zapalenia nerwów wzrokowych i rdzenia kręgowego (NMOSD).

Z uwagi na obszerną zmianę informacje w sprawie szczegółowych zmian w załącznikach do przedmiotowego zarządzenia znajdą Państwo w uzasadnieniu do zarządzenia.

Zarządzenie stosuje się do rozliczania świadczeń udzielanych od 1 listopada 2022 r., z wyjątkiem załącznika o którym mowa w § 1 pkt 5, w zakresie lp. 79 kolumny 6  – Leczenie chorych na rdzeniowy zanik mięśni- który stosuje się do rozliczania świadczeń udzielanych od 1 września 2022 r.

Zarzadzenie 160_2022_DGL