Projekt rozporządzenia w sprawie programu pilotażowego „Profilaktyka 40 PLUS”

Szanowni Państwo,

informujemy, iż procedowany jest projekt rozporządzenia mający na celu wydłużenie etapu realizacji programu pilotażowego „Profilaktyka 40 PLUS” o kolejne 6 miesięcy, tj. do dnia 31 grudnia 2024 r.
Jednocześnie wprowadzono przepis przejściowy, zgodnie z którym od dnia 1 lipca 2024 r. przydzielanie świadczeniobiorcy terminu udzielenia świadczenia opieki zdrowotnej w ramach programu pilotażowego ,,Profilaktyka 40 PLUS” może odbywać się na zasadach obowiązujących do dnia 30 czerwca 2024 r., z wyjątkiem możliwości dokonania centralnego zgłoszenia w ramach centralnej elektronicznej rejestracji za pośrednictwem infolinii.