Zmiana rozporządzenia Profilaktyczne badania zdrowotne/Badania prenatalne

Szanowni Państwo,

w związku z ogłoszeniem zmiany w zapisach rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie  świadczeń gwarantowanych z zakresu profilaktycznych programów zdrowotnych informujemy, iż od dnia 5 czerwca 2024 r. w realizacji umowy w zakresie programu badań prenatalnych zostają wprowadzone nowe regulacje w organizacji udzielania świadczeń.

Zmiany warunków polegają na:

1)     usunięciu kryterium wieku jako kryterium kwalifikacji do udziału w programie ze wszystkich etapów programu

2)   Nowy zapis w kryterium kwalifikacji w poradnictwie i badaniach biochemicznych brzmi: Badania wykonuje się u kobiet pomiędzy 11. a 14. tygodniem ciąży. Do udziału w programie w części „Poradnictwo i badania biochemiczne” jest wymagane skierowanie wystawione przez lekarza prowadzącego ciążę, zawierające informację o zaawansowaniu ciąży w tygodniach.

3)     W zakresie poradnictwa i badań biochemicznych wprowadzono zmianę w opisie badania gonadotropina kosmówkowa – podjednostka beta (β-HCG) na gonadotropina  kosmówkowa ­ – wolna podjednostka beta (free-β-HCG);”.

4)     W części „Poradnictwo i USG płodu w kierunku diagnostyki wad wrodzonych- zmiana w zakresie kryterium kwalifikacji

Nowy zapis w kryterium kwalifikacji brzmi :

Badania wykonuje się w:

1) I trymestrze ciąży pomiędzy 11. a 14. tygodniem;

2) II trymestrze ciąży pomiędzy 18. a 22. tygodniem i 6. dniem ciąży.

Do udziału w programie w części „Poradnictwo i USG płodu w kierunku diagnostyki wad wrodzonych” jest wymagane skierowanie wystawione przez lekarza prowadzącego ciążę, zawierające informację o zaawansowaniu ciąży w tygodniach.”,

5)     Poradnictwo i USG płodu w kierunku diagnostyki wad wrodzonych zmiana wymogów odnośnie liczebności  lekarzy, przeprowadzających badania w ramach programu. Zgodnie z obowiązującymi przepisami wymagane jest zatrudnienie co najmniej dwóch lekarzy. W nowym rozporządzeniu zmniejsza się liczbę lekarzy do jednego lekarza specjalisty położnictwa i ginekologii, co ma na celu zwiększenie liczby realizatorów programu i przyczyni się do zwiększenia dostępu do badań prenatalnych. Ponadto badania w ramach programu będzie mógł wykonywać również lekarz ze specjalizacją I stopnia w dziedzinie położnictwa i ginekologii lub inny lekarz specjalista w szczególności dziedzinie pediatrii, genetyki klinicznej, ale wyłącznie razem z lekarzem specjalistą położnictwa i ginekologii

7)     W części „Poradnictwo i badania genetyczne- zmiana w zakresie kryterium kwalifikacji.

Nowy zapis w kryterium kwalifikacji brzmi :

Badania wykonuje się u kobiet w ciąży spełniających co najmniej jedno z poniższych kryteriów:

1) wystąpienie w poprzedniej ciąży aberracji chromosomowej płodu lub dziecka;

2) stwierdzenie wystąpienia strukturalnych aberracji chromosomowych u ciężarnej lub u ojca dziecka;

3) stwierdzenie znacznie większego ryzyka urodzenia dziecka dotkniętego chorobą uwarunkowaną monogenowo lub wieloczynnikową;

4) stwierdzenie w czasie ciąży nieprawidłowego wyniku badania USG lub badań biochemicznych wskazujących na zwiększone ryzyko aberracji chromosomowej lub wady płodu.

Do udziału w programie w części „Poradnictwo i badania genetyczne” jest wymagane skierowanie wystawione przez lekarza prowadzącego ciążę lub skierowanie z etapu „Poradnictwo i USG płodu w kierunku diagnostyki wad wrodzonych”, zawierające informację o wskazaniach do objęcia tą częścią programu wraz z opisem nieprawidłowości i dołączonymi wynikami badań potwierdzającymi zasadność skierowania do tej części programu.”;

8)     W części „Pobranie materiału płodowego do badań genetycznych (amniopunkcja lub biopsja trofoblastu lub kordocenteza) nowy zapis kryteriów kwalifikacji:

Badania wykonuje się u kobiet w ciąży spełniających co najmniej jedno z poniższych kryteriów:

1) wystąpienie w poprzedniej ciąży aberracji chromosomowej płodu lub dziecka;

2) stwierdzenie wystąpienia strukturalnych aberracji chromosomowych u ciężarnej lub u ojca dziecka;

3) stwierdzenie znacznie większego ryzyka urodzenia dziecka dotkniętego chorobą uwarunkowaną monogenowo lub wieloczynnikową;

4) stwierdzenie w czasie ciąży nieprawidłowego wyniku badania USG lub badań biochemicznych wskazujących na zwiększone ryzyko aberracji chromosomowej lub wady płodu.

Do udziału w programie w części „Pobranie materiału płodowego do badań genetycznych (amniopunkcja lub biopsja trofoblastu lub kordocenteza)” jest wymagane skierowanie wystawione przez lekarza prowadzącego ciążę lub skierowanie z etapu „Poradnictwo i USG płodu w kierunku diagnostyki wad wrodzonych, zawierające informację o wskazaniach do objęcia tą częścią programu wraz z opisem nieprawidłowości i dołączonymi wynikami badań potwierdzającymi zasadność skierowania do tej części programu”.”.

Zatem w celu włączenia do programu do etapów „Poradnictwo i badania biochemiczne” i „Poradnictwo i USG płodu w kierunku diagnostyki wad wrodzonych”  będzie wymagane skierowanie zawierające informacje o zaawansowaniu ciąży (wiek ciąży w tygodniach) wystawione przez lekarza prowadzącego ciążę.

W przypadku etapów „Poradnictwo i badania genetyczne” oraz „Pobranie materiału płodowego do badań genetycznych (amniopunkcja lub biopsja trofoblastu lub kordocenteza)” wymagane będzie skierowanie, zawierające informacje o wskazaniach do objęcia tymi częściami programu wraz z opisem nieprawidłowości i dołączonymi wynikami badań potwierdzającymi zasadność skierowania do tych części programu, wystawione przez lekarza prowadzącego ciążę lub z etapu „Poradnictwo i USG płodu w kierunku diagnostyki wad wrodzonych”.

 

profilaktyczne programy zdrowotne