Dnia 25 lipca 2022 r. zostało wydane zarządzenie nr 93/2022/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia zmieniające zarządzenie w sprawie warunków zawarcia i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna.

W ślad za nowelizacją ustawy o wynagrodzeniach minimalnych w ochronie zdrowia zwiększeniu ulegają wartości stawek dla:

– porady, stawki kapitacyjnej i ryczałtu o 6,26%, –

– ryczałtu dotyczącego transportu sanitarnego o 13,1%.

Pozostałe zmiany mają charakter zmian redakcyjnych.

Przepisy zarządzenia stosuje się do rozliczania świadczeń udzielanych od dnia 1 lipca 2022 r .

Zarzadzenie 93_2022_DSOZ

Aleksandra Jaros